12 de setembre de 2012

La porta

En primer lloc, bon inici de curs famílies!

Hem començat forts aquest curs amb una decisió polèmica per part de l'Equip Directiu i no podíem deixar de fer-nos ressò: "La porta"

Com ja sabeu, aquest curs l'entrada i eixida al col·legi es farà únicament per la porta del carrer del Castell, deixant la de Mestra Salvadora únicament per a mestres i per als xiquets que acudeixen a la Guarderia Laboral.

La mesura, segons ens ha informat Direcció, ve donada perquè al Centre només comptem amb un conserge, i deixant les dues portes obertes una d'elles quedaria sense vigilància. Una mesura de seguretat respecte a l'accés al col·legi.

Hem rebut queixes, comentaris, suggeriments, etc., al nostre correu-e, a les bústies i personalment. 

Des de l'AMPA volem aclarir que no ha estat una decisió del Consell Escolar, però sí ho debatrem com a representants del col·lectiu de mares i pares a dit òrgan. 

La propera reunió del Consell Escolar serà d'ací pocs dies i sereu informats dels resultats.

No dubteu en contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte que tingueu.

Una salutació,
Junta de l'AMPA

------------------------------------------------------
En primer lugar, buen inicio de curso familias!

Hemos empezado fuertes este curso con una decisión polémica por parte del Equipo Directivo y no podíamos dejar de hacernos eco: "La puerta"

Cómo ya sabéis, este curso la entrada y salida al colegio se hará únicamente por la puerta de la calle del Castell, dejando la de Mestra Salvadora únicamente para maestros y para los niños que acuden a la Guardería Laboral.

La medida, según nos ha informado Dirección, viene dada porque en el Centro sólo contamos con un conserje, y dejando las dos puertas abiertas una de ellas quedaría sin vigilancia. Es una cuestión de seguridad de acceso al colegio.

Hemos recibido quejas, comentarios, sugerencias, etc., en nuestro correo-e, en los buzones y personalmente.

Desde la AMPA queremos aclarar que no ha sido una decisión del Consejo Escolar, pero sí lo debatiremos como representantes del colectivo de madres y padres en dicho órgano.

La próxima reunión del Consejo Escolar será en pocos días y seréis informados de los resultados.

No dudéis en contactar con nosotros para cualquier duda que tengáis.

Un saludo,
Junta del AMPA

5 de setembre de 2012

Ajudes de Conselleria per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic

Segons la resolució de 12 de juliol de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, s'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds del dia 3 al 14 de setembre.

Les bases, la sol·licitud, el procedimient de presentació i més informació relativa a aquestes ajudes la trobareu a la web de Conselleria d'Educació: llibres de text.

Ajudes municipals per a l'adquisició dels llibres de text: bases i sol·licitudLa informació sobre les ajudes municipals per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2012-2013 està disponible a la web de l'Ajuntament: Anunci, bases i instància per a sol·licitar-la.

Segons la informació publicada, el termini de presentació d'instàncies és del 10 al 24 de setembre, al registre del Centre Cultural La Marina

És necessari aportar la factura dels llibres junt a la instància i el DNI del pare i la mare o tutors.

Més informació: Centre Cultural La Marina