17 de desembre de 2014

Información sobre la consulta sobre la determinación de la lengua base en los centros públicos

INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA FAPA

Benvolgudes AMPA:
 Ahir es publicà al DOCV l’orde que desenvolupa el procediment d’autorització del projecte
lingüístic de centre, establit en el Decret de Plurilingüisme, i hui es publica la resolució per què s’acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base als centres d’Educació Infantil i Primària. En aquesta resolució s’estableixen els terminis per a la consulta a les famílies. Tot i que la resolució és del dia 11 i es publica hui, els centres disposen del material des d’ahir. Segons la resolució la consulta no serà vinculant, i, a més, es realitzarà per mitjans telemàtics.
 Des de FAPA-VALÈNCIA manifestem el nostre rebuig a aquesta consulta per diversos motius:
-Perquè la preferència lingüística ja l’expressen les famílies a l’hora de matricular als seus fills i filles
-Perquè sembla que aquesta “voluntat” de tindre en compte l’opinió de les famílies no és coherent amb la retallada de participació d’aquestes en el Consell Escolar, que ha imposat la mateixa Conselleria amb les instruccions de començament de curs
-Perquè ens crida l’atenció la possibilitat de facilitar la participació amb tots els mitjans posibles, sobre tot, tenint en compte que acabem de passar per una campanya d’eleccions a Consells Escolars amb un recolzament pràcticament inexistent, per part de la Conselleria.
 Per tant, volem demanar-vos que manifesteu la vostra oposició, no participant en aquesta consulta.
 Salutacions, FAPA VALENCIA
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Estimadas AMPA:
 Ayer se publicó en el DOCV la orden que desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro, establecido en el Decreto de Plurilingüismo, y hoy se publica la resolución por la cual se acuerda iniciar el procedimiento de determinación de la lengua base en los centros de Educación Infantil y Primaria. En esta resolución se establecen los plazos para la consulta a las familias. A pesar de que la resolución es del día 11 y se publica hoy, los centros disponen del material desde ayer. Según la resolución la consulta no será vinculante, y, además, se realizará por medios telemáticos.
 Desde FAPA-VALENCIA manifestamos nuestro rechazo a esta consulta por varios motivos:
-Porque la preferencia lingüística ya la expresan las familias a la hora de matricular a sus hijos e hijas
-Porque parece que esta “voluntad” de tener en cuenta la opinión de las familias no es coherente con el recorte de participación de éstas en el Consejo Escolar, que ha impuesto la misma Conselleria con las instrucciones de inicio de curso
-Porque nos llama la atención la posibilidad de facilitar la participación con todos los medios posibles, sobre todo teniendo en cuenta que acabamos de pasar por una campaña de elecciones a Consejos Escolares con un apoyo prácticamente inexistente por parte de la Conselleria.
 Por lo tanto, queremos pediros que manifestáis vuestra oposición, no participando en esta consulta.
 Saludos, FAPA Valencia

INFORMACIÓN GENERAL