Activitats

Activitats organitzades i/o participades per l'AMPA al curs 2012-2013

PRIMER TRIMESTRE:
 • Escola de mares i pares: Taller de Narradors Orals (17 octubre)

SEGON TRIMESTRE:
 • Falles (xocolatada): 15 de març
 • Escola de mares i pares:
  • Taller de Xarxes socials (1 febrer)
  • Taller de primers auxilis (27 de febrer) 
  • Taller de tècniques d'estudi (1 i 8 de maç)

TERCER TRIMESTRE:
 • Fireta d'Intercanvi del Llibre (23 d'abril)
 • Trobada d'Escoles en Valencià (21 d'abril)
 • Setmana Cultural (2 i 3 de maig)
 • Concurs artístic i literari
 • Escola de mares i pares:
  • Taller de motivació (26 d'abril)
  • Taller de Foment de la lectura (17 i 24 de maig)
 • Festa de fi de curs (21 de juny)

Nota: Les activitats poden sofrir modificacions per qüestions organitzatives